top of page

kursy maturalne

Oferta


Oferujemy kursy grupowe i zajęcia indywidualne przygotowujące do matury z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego i niemieckiego. Prowadzimy kursy na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej z wybranych przedmiotów oraz matury dwujęzycznej z języka angielskiego.
W okresie wakacji letnich proponujemy zajęcia przygotowujące do matury poprawkowej.

Sposób nauczania


Zajęcia odbywają się w większości w grupach lub indywidualnie. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nasze autorskie programy nauczania, realizujące wytyczne CKE na dany rok.

Uczeń może rozpocząć naukę w dowolnym momencie (jeżeli mamy wolne miejsca) i zakończyć w odpowiadającym mu czasie, jednakże dla uzyskania pozytywnego efektu zalecamy pełny cykl od początku do końca.
Kursy maturalne na poziomie podstawowym lub zaawansowanym odbywają się raz w tygodniu po 120 minut, Każde spotkanie to 2 lekcje z rzędu, każda po 60 minut. Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnej ilości lekcji.

Jednym z aspektów kursu, jest również przygotowanie organizacyjne do egzaminu, na które składa się umiejętność zarządzania czasem, ustalenie priorytetów pracy. Te dodatkowe czynniki pozwalają zmniejszyć stres i tym samym lepiej skupić się nad treścią merytoryczną samego egzaminu.

W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną symulacje na arkuszach archiwalnych, by uczniowie mieli możliwość wypracowania dobrej metody pracy na egzaminie.
Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna to powtórki całego zakresu materiału, natomiast cześć praktyczna to praca z arkuszami egzaminacyjnymi.
W trakcie prac z arkuszami i testami uczniowie od praktycznej strony poznają formy i struktury pytań, co pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu.

Uczniowie otrzymują od nauczyciela materiały w formie zadań, notatek, opracowań do pracy w domu, by zwiększyć poziom wiedzy.

*Kurs nie ma formy korepetycji. Jeżeli uczeń na etapie nauki nie opanował materiału, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych lekcji korepetycyjnych.

Kursy maturalne rozpoczynają się na przełomie września / października i trwają do końca kwietnia.

Przed uruchomieniem grup możliwy będzie test sprawdzający, tak aby dobrać uczestników do grup na podobnym poziomie.

Cennik na rok szkolny 2023/24

Opłaty

POZIOM PODSTAWOWY

 

MATEMATYKA, JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

*Opłata miesięczna przy ilości 4 spotkań w miesiącu. Kwota w poszczególnych miesiącach może się zmieniać w zależności od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
W cenę wliczone są wszystkie materiały do nauki.

POZIOM ROZSZERZONY

 

MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA,

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

*Opłata miesięczna przy ilości 4 spotkań w miesiącu. Kwota w poszczególnych miesiącach może się zmieniać w zależności od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.

W cenę wliczone są wszystkie materiały do nauki.

MATURA DWUJĘZYCZNA

JĘZYK ANGIELSKI

*Opłata miesięczna przy ilości 4 spotkań w miesiącu. Kwota w poszczególnych miesiącach może się zmieniać w zależności od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.

W cenę wliczone są wszystkie materiały do nauki.

%

Zniżki:
 

- 10% zniżki dla każdego z rodzeństwa, uczęszczającego w tym samym terminie.

- 10% zniżki dla posiadaczy karty "Duża Rodzina".

- 10% zniżki na drugie i kolejne zajęcia w tym samym czasie.
 

Zniżki nie łączą się ze sobą.

Nasze atuty:

Naszą umowę możesz rozwiązać w dowolnym momencie, na koniec miesiąca.

- Nie naliczamy żadnych opłat, ani kar za rozwiązanie umowy w czasie roku szkolnego.

- Przejrzysty system płatności - płacisz za liczbę zajęć, jaka wypada w danym miesiącu.

- Nie naliczamy opłat za dni wolne, święta, ferie, wakacje.

bottom of page