top of page

kursy dla ósmoklasistów

Oferta


Oferujemy kursy grupowe i zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminu dla ósmoklasistów z matematyki, języka polskiego i angielskiego.
Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem, realizującą wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminów na dany rok szkolny.

O egzaminie

 

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla każdego ucznia, podsumowujący jego edukację w szkole podstawowej, zarazem przepustka do wymarzonej szkoły średniej, w sytuacji gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc.
Samo pojęcie egzaminu wywołuje w uczniach stres. Jest to ich pierwszy tak poważny egzamin, ale nie ostatni. Przed nimi jeszcze matura lub egzamin zawodowy. To jak poradzą sobie na tym egzaminie będzie rzutowało na kolejne ważne w ich życiu egzaminy. I nie sama wiedza tutaj będzie wyznacznikiem, ale też umiejętność radzenia sobie ze stresem, czasem i organizacją pracy.

 


Sposób nauczania


Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, maksymalnie 6-osobowych, w parach lub indywidualnie i prowadzone są w oparciu o własne przygotowane programy nauczania, realizujące wytyczne CKE.

Uczeń może dołączyć do grupy w każdym momencie (jeżeli są wolne miejsca) i zakończyć w odpowiadającym mu czasie, jednakże dla uzyskania pozytywnego efektu zalecamy uczestnictwo od początku do końca.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 90 minut.
Kurs przygotowujący do egzaminu dla ósmoklasistów jest kursem na którym uczniowie realizują poszczególne zagadnienia i tematy z zakresu materiału z poprzednich lat, systematyzując i uzupełniając wiedzę.
Ważnym aspektem kursu, jest również oswajanie się z formułą egzaminu i umiejętność zarządzania czasem na egzaminie. Te dodatkowe czynniki pozwolą zmniejszyć stres i tym samym lepiej skupić się nad treścią merytoryczną samego egzaminu.
W trakcie kursu przeprowadzone zostaną symulacje egzaminu, by uczniowie mieli możliwość odnalezienia się w zbliżonych warunkach.
Kurs składa się z części teoretycznej, opartej na powtórkach materiału, jak również praktycznej, czyli pracy z arkuszami.
W trakcie prac z arkuszami i testami uczniowie od praktycznej strony poznają formy i struktury pytań, co pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu.

By zwiększyć poziom wiedzy uczniowie otrzymują od nauczyciela materiały w formie zadań, notatek, opracowań do pracy w domu.


*Kurs nie ma formy korepetycji. Jeżeli dany uczeń na etapie nauki nie opanował materiału, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych lekcji korepetycyjnych.

Kursy dla ósmoklasistów rozpoczynają się na przełomie września / października i trwają do maja przed egzaminami.

Przed uruchomieniem grup możliwy będzie test sprawdzający, tak aby dobrać uczestników do grup na podobnym poziomie.

Cennik na rok szkolny 2023/24

Opłaty

Ceny podane są za ucznia, za 4 zajęcia w miesiącu po 90 minut, łącznie 6 godzin zegarowych w miesiącu.

MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI

*Opłata miesięczna przy ilości 4 lekcji w miesiącu. Kwota w poszczególnych miesiącach może się zmieniać w zależności od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
%

Zniżki:
 

- 10% zniżki dla każdego z rodzeństwa, uczęszczającego w tym samym terminie.

- 10% zniżki dla posiadaczy karty "Duża Rodzina".

- 10% zniżki na drugie i kolejne zajęcia w tym samym czasie.
 

Zniżki nie łączą się ze sobą.

Nasze atuty:

Naszą umowę możesz rozwiązać w dowolnym momencie, na koniec miesiąca.

- Nie naliczamy żadnych opłat, ani kar za rozwiązanie umowy w czasie roku szkolnego.

- Przejrzysty system płatności - płacisz za liczbę zajęć, jaka wypada w danym miesiącu.

- Nie naliczamy opłat za dni wolne, święta, ferie, wakacje.

bottom of page