top of page

matura on-line

MATURA ON-LINE


Ostatnia szansa, czas ucieka !

 

Szybki kurs powtórzeniowy do matury.


Doświadczona kadra nauczycielska.
Kilkuletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym.

Nowoczesne narzędzia do pracy zdalnej.

Gwarancja zadowolenia

Jeśli po pierwszej lekcji nie będziesz zadowolon(a)y zwrócimy Ci pełną wpłatę.

matematyka

 1. Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, logarytmy.

 2. Równania i nierówności.

 3. Funkcje

 4. Ciągi.

 5. Planimetria.

 6. Geometria na płaszczyźnie kartezjanskiej.

 7. Stereometris.

 8. Statystyka i prawdopodobieństwo.

chemia

 1. Budowa atomów i cząsteczek.

 2. Systematyka związków nieorganicznych. Pierwiastki bloków s, p, d.

 3. Reakcje redoks.

 4. Mol. Obliczenia stechiometryczne.

 5. Roztwory. Rozpuszczalność i stężenie.

 6. Kinetyka chemiczna.

 7. Reakcje w roztworach.

 8. Węglowodory alifatyczne, cykliczne i pierścieniowe.

 9. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

 10. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.

biologia

 1. Budowa i funkcje komórki, cykl komórkowy (mitoza mejoza).

 2. Metabolizm: oddychanie komórkowe, fotosynteza (wyliczanie ilości ATP).

 3. Wirusy, bakterie, protisty - budowa i funkcje.

 4. Cykle rozwojowe u roślin.

 5. Przegląd i różnice w budowie bezkręgowców i kręgowców (cechy charakterystyczne).

 6. Anatomia człowieka - cechy charakterystyczne w budowie poszczególnych układów -
  (układy: oddechowy, krwionośny, nerwowy, hormonalny, pokarmowy).

 7. Genetyka – zasady dziedziczenia – krzyżówki mendlowskie, teoria Morgana, regulacja ekspresji genetycznej.

 8. Ekologia: poziomy organizacji życia, cechy populacji, oddziaływania miedzy populacjami, składniki ekosystemu.

 9. Ewolucja. Założenia syntetycznej teorii ewolucji, dobór naturalny, teoria Darwina.

 10. Testy maturalne omówienie i zasady wykonywania wykresów , doświadczenia i zakładnie hipotezy w doświadczeniu.

język angielski

 1. Czasowniki modalne (can, could, may, might, must, have to, should, ought to).

 2. Czasy teraźniejsze (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Cont.).

 3. Czasy przeszłe (Simple, Continuous, Perfect).

 4. Czasy przyszłe (Simple, be going to, Continuous).

 5. Czasowniki z 'to' i '-ing'.

 6. Tryby warunkowe (0,1,2).

 7. Strona bierna/czynna.

 8. Zdania względne.

 9. Forma kauzatywna.

 10. Mowa zależna.

 11. Unreal past ('wish'/'if only').

ZADZWOŃ: 519 087 717

lub

wypełnij formularz

Zgłoszenie

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page